1033 Teleloto Lošimas

Automobilis „Nissan Qashqai“ – bil. Nr. 0040057
Automobilis „Nissan Qashqai“ – bil. Nr. 0013808
Automobilis „Nissan Qashqai“ – bil. Nr. 0065066

2000 Eur – bil. Nr. 0274938
3000 Eur – bil. Nr. 0054736
4500 Eur – bil. Nr. 0097827
600 Eur – bil. Nr. 042*899

Pakvietimai į TV:
051*739
015*779
044*826,
010*487.

Lošimas Nr. 1033
Data: 2016-01-24
Skaičiai: 22 25 54 29 43 75 24 69 71 36 46 31 17 34 74 49 41 50 51 52 57 16 08 72 55 15 28 68 53 62 12 18 02 67 64 70 09 30 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
20 10 03 59 48 23 60 01 58 44 56 42 (visa lentelė)

 

Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius
Užbraukus visą lentelę 22 449,00 € 1
Užbraukus įstrižaines 19,00 € 703
Užbraukus eilutę 2,00 € 12492
Užbraukus keturis kampus 1,00 € 18348

 

Papildomi prizai

Bilietas Prizas
0274938 2000 Eur
0054736 3000 Eur
0097827 4500 Eur
042*899 600 Eur
0040057 Automobilis “Nissan Qashqai”
0013808 Automobilis “Nissan Qashqai”
0065066 Automobilis “Nissan Qashqai”
051*739 Pakvietimas į TV studiją
015*779 Pakvietimas į TV studiją
044*826 Pakvietimas į TV studiją
010*487 Pakvietimas į TV studiją