1066 Teleloto Lošimas

Lošimas Nr. 1066
Data: 2016-09-11
Skaičiai: 20 58 14 60 05 66 25 72 16 08 26 07 75 57 74 12 52 71 59 32 73 04 43 55 36 67 01 61 56 46 50 37 64 15 09 68 40 34 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
42 17 30 02 22 54 21 35 70 19 69 38 41 (visa lentelė)

Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius
Užbraukus visą lentelę 5 494,00 € 3
Užbraukus įstrižaines 22,50 € 438
Užbraukus eilutę 2,00 € 8381
Užbraukus keturis kampus 1,00 € 48484

Papildomi prizai

Bilietas Prizas
0059541 10000 Eur
0235930 1250 Eur
0308958 200 Eur
0138399 Automobilis “Toyota Corolla”
030*172 Pakvietimas į TV studiją
014*388 Pakvietimas į TV studiją
002*519 Pakvietimas į TV studiją
035*158 Pakvietimas į TV studiją