1087 Teleloto Lošimas

Lošimas Nr. 1087
Data: 2017-02-05
Skaičiai: 74 40 25 60 56 23 03 46 37 18 24 21 50 59 19 69 61 48 53 66 33 64 58 75 65 67 01 14 15 63 28 35 04 54 44 52 55 51 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
07 49 12 20 73 57 08 43 47 39 72 38 41 09 10 (visa lentelė)

Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius
Užbraukus visą lentelę 19 023,00 € 1
Užbraukus įstrižaines 17,00 € 667
Užbraukus eilutę 2,00 € 9489
Užbraukus keturis kampus 1,50 € 12328

Papildomi prizai

Bilietas Prizas
0341679 100 Eur
0244209 2000 Eur
023*491 600 Eur
0471914 7000 Eur
0262323 Automobilis “VW Passat”
045*698 Pakvietimas į TV studiją
042*643 Pakvietimas į TV studiją
033*914 Pakvietimas į TV studiją
031*549 Pakvietimas į TV studiją