732 teleloto lošimas

Lošimas Nr. 732
Data: 2010-04-18
Skaičiai: 55 41 56 70 14 33 44 35 25 04 69 21 11 51 20 71 36 65 53 48 10 37 40 29 24 19 58 46 49 22 01 72 27 52 45 (keturi kampai)
13 38 17 63 07 (eilutė)
42 67 28 75 08 (įstrižainės)
73 34 05 47 74 (visa lentelė)

Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius
Užbraukus visą lentelę 81 940,00 Lt 1
Užbraukus įstrižaines 11,00 Lt 4592
Užbraukus eilutę 3,00 Lt 28562
Užbraukus keturis kampus 8,00 Lt 6185

Papildomi prizai

Bilietas Prizas
0342216 1000 Lt piniginis prizas
0429015 Automobilis Renault Thalia
0212317 Automobilis Suzuki Alto
001*241 Pakvietimai į TV šou
059*296 Pakvietimai į TV šou
050*902 Pakvietimai į TV šou