751 teleloto lošimas

Lošimas Nr. 751
Data: 2010-08-29
Skaičiai: 67 56 28 04 49 54 09 47 18 06 65 40 25 41 29 35 58 22 24 13 15 68 73 43 51 38 61 23 26 39 20 72 31 19 03 (keturi kampai)
10 16 60 36 02 (eilutė)
14 52 32 59 53 (įstrižainės)
30 11 07 70 63 74 (visa lentelė)

Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius
Užbraukus visą lentelę 32 447,00 Lt 2
Užbraukus įstrižaines 11,00 Lt 3642
Užbraukus eilutę 3,00 Lt 21175
Užbraukus keturis kampus 3,00 Lt 11046

Papildomi prizai

Bilietas Prizas
0272447 Automobilis Ford Fusion
0484310 Automobilis Suzuki Alto
043*290 Pakvietimai į TV šou
006*133 Pakvietimai į TV šou
006*142 Pakvietimai į TV šou