807 Teleloto Lošimas

Teleloto lošimas Nr. 807
Data: 2011-09-25
Skaičiai: 21 31 13 16 29 51 75 62 63 33 14 09 38 04 23 26 35 71 56 39 48 53 43 05 66 32 45 12 06 44 67 22 69 52 20 (keturi kampai)
34 17 46 03 54 (eilutė)
07 36 68 41 24 (įstrižainės)
47 19 30 (visa lentelė)

Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius
Užbraukus visą lentelę 32 894,00 Lt 2
Užbraukus įstrižaines 17,00 Lt 2502
Užbraukus eilutę 3,00 Lt 22162
Užbraukus keturis kampus 2,00 Lt 21909

Papildomi prizai

Bilietas Prizas
0219542 Automobilis Ford Fusion
0545252 Automobilis Ford Fusion
0274387 Automobilis Ford Fusion
0053993 Automobilis Ford Fusion
0065284 Automobilis Ford Fusion
0357628 Automobilis Ford Fusion
0509793 Automobilis Ford Fusion
027*720 Pakvietimai į TV šou
054*226 Pakvietimai į TV šou
009*308 Pakvietimai į TV šou