813 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 813
Data: 2011-11-06
Skaičiai: 66 30 26 13 04 01 14 08 25 48 17 60 33 64 68 44 42 72 02 36 27 55 49 63 28 15 50 32 73 03 41 06 39 34 43 (keturi kampai)
19 40 52 07 56 (eilutė)
11 62 29 18 35 (įstrižainės)
05 58 24 12 10 20 59 22 21 45 67 (visa lentelė)
Žaidimas                                   Laimėjimas     Laimėtojų skaičius
Užbraukus visą lentelę            778,00 Lt             68
Užbraukus įstrižaines              14,00 Lt                 2445
Užbraukus eilutę                        3,00 Lt                   16929
Užbraukus keturis kampus     2,00 Lt                  21614
Papildomi prizai

Bilietas       Prizas
017*157     Antivirusinės programos “Kaspersky”
0376823     Automobilis Chevrolet Spark
0360098     Automobilis Citroen C3
0286803     Automobilis Nissan Micra
0369552     Automobilis Peugeot 206+
031*083     Pakvietimai į TV šou
031*324     Pakvietimai į TV šou
001*947     Pakvietimai į TV šou