815 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 815
Data: 2011-11-20
Skaičiai: 09 25 58 05 52 74 40 15 11 07 12 06 23 68 57 64 14 44 33 03 72 18 50 49 47 69 04 01 02 60 36 61 27 37 46 (keturi kampai)
22 34 26 53 75 (eilutė)
38 31 65 54 55 (įstrižainės)
08 29 17 10 13 71 48 32 (visa lentelė)
Žaidimas                                        Laimėjimas         Laimėtojų skaičius
Užbraukus visą lentelę                 31 414,00 Lt               2
Užbraukus įstrižaines                   11,00 Lt                      3528
Užbraukus eilutę                           4,00 Lt                        18100
Užbraukus keturis kampus          2,00 Lt                        47046
Papildomi prizai
Bilietas          Prizas
009*153       Antivirusinės programos “Kaspersky”
0025467       Automobilis Chevrolet Spark
0488667       Automobilis Nissan Micra
0391650       Automobilis Renault Thalia
0051525       Automobilis Renault Thalia
023*373       Pakvietimai į TV šou
040*794       Pakvietimai į TV šou
046*130       Pakvietimai į TV šou