837 Teleloto Lošimas

Lošimas Nr. 837
Data: 2012-04-22
Skaičiai: 41 56 31 05 15 65 75 57 02 53 37 29 23 24 74 10 19 30 46 03 09 17 69 71 40 36 12 59 73 51 43 04 20 33 13 (keturi kampai)
62 21 67 47 18 (eilutė)
45 70 26 55 61 (įstrižainės)
22 38 (visa lentelė)

Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius
Užbraukus visą lentelę 1 000 000,00 Lt 1
Užbraukus įstrižaines 8,00 Lt 5664
Užbraukus eilutę 3,00 Lt 25547
Užbraukus keturis kampus 2,00 Lt 30216

Papildomi prizai

Bilietas Prizas
0455604 1000 Lt piniginis prizas
0142001 Automobilis Citroen C3
0497135 Automobilis Nissan Micra
0273385 Automobilis VW Golf
010*089 Pakvietimai į TV šou
062*658 Pakvietimai į TV šou
061*025 Pakvietimai į TV šou